Hội Ngộ Truyền Thông 2014

Hội Ngộ Truyền Thông 2014

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

THỨ BẢY (Tuần XXV Mùa Thường Niên)

THỨ BẢY (Tuần XXV Mùa Thường Niên)
"Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."
Lời Chúa: Lc 9,43b-45
Suy niệm:
Với đoạn Phúc Ậm hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải về căn tính của Người, tiết lộ sự thật về ơn gọi và sứ mạng của Người. Người đến trong trần gian là để thi hành Thánh ý Chúa, là thực hiện cho đến cùng vai trò "Người tôi tớ đau khổ" của Thiên Chúa: "Con Người bị nộp vào tay người đời, bị sĩ nhuc, bị gết chết, nhưng rồi sẽ sống lại." Đó là sự thật về Đấng Cứu Thế, và cũng là sự thật về con đường sống của mỗi người Kitô hữu. Chấp nhận tin theo Chúa Giêsu là chấp nhận bước đi trên con đường Phúc Âm, cho dù phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa để con yêu Chúa, biết con để con sống đẹp lòng Chúa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét